Biricik Çiftlik Hakkında

Biricik Çiftlik, Küre Dağları eteklerinde dedemizle başlayan aile geleneklerini, önce Kaz Dağlarına yurdumuzun 5 bölgesinde organik tarım faaliyeti göstermek üzere 2012 yılında kuruldu.. Kendimize ait bahçelerimizin mahsüllerinin yanı sıra; bir çok çiftçiye de kimyasal gübre ve pestisit gibi yapay dış girdileri kullanmaksızın, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden, toprak verimliliğini ve gıda güvenliğini esas alan organik tarım ilkelerine uygun olarak yöresel ve coğrafi ürünlerin üretimini ve bu ürünleri herkesle buluşturabilmeyi hedefledik. Hasadı, işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, pazarlanmasını hedefledik. Bu yola çıkarken önceliğimiz ticaret değildi.

Üç kıta arasında doğal bir köprü olan ülkemiz, coğrafi özelliklerinin getirdiği farklı iklim çeşitleriyle bitkiler için adeta bir cennettir. Avrupa'nın tamamında 2 bin 750'si endemik olmak üzere 12 bin bitki türü bulunurken, Türkiye'de 3 bini endemik, 9 bin bitki türü bulunuyor. Tarımsal hafıza anlamında da eşsiz bir hazinenin üstünde oturuyoruz. Adını bile bilmediğimiz, yolundan hiç geçmediğimiz alanlarda, köylerde yetişiyor. Etrafında yaşam alanı olmayan, zirai alan olmayan, orman, akarsu, çayır ve mera, maki, kayalık alanlar ve mağaralar ve organik tarıma en uygun alanlarda ana ekosistem tiplerini bir arada barındıran zengin habitat sayesinde birçok endemik ürünü bir araya getirdik.

Son yıllarda önemi daha fazla anlaşılan doğal kaynaklarımızın durumu, sağlıklı gıda üretimi, çevre kirliliğini önleme ve doğal dengenin korunması için “Organik Tarım” daha önemli hale gelmiştir. Tarımsal ilaç, suni gübre, hormon, antibiyotik ve zararlı gıda katkı maddeleri gibi uygulamaları yasaklayan, üretimden tüketime her aşaması kontrollü, doğal kaynakları en iyi şekilde kullanılarak sağlıklı tarımsal ürünler üretilmesini sağlayan sertifikalı bir tarım sistemini yaygınlaştırmak hepimizin vazifesidir.

Organik ürünlerimizin hepsi, yerli/atalık tohumlardan üretilir. Ülkemizdeki organik tarım uygulamaları tarafsız kurumlarca denetlenirken, organik üretim-tüketim yaparak, gelecek nesillerin sağlıklı olmaları için büyük bir özveri ile emek harcamalıyız. Bu durum aslında vatana, millete ve gelecek nesillere sorumluluğumuzdur. Topraklarımızda, tohumlarımız da, gelecek nesillerimiz de çok kıymetli.

Hayata, kendisine ve başkalarına değer veren üreticilerin bütün mahsulünü, bütün bunlara değer veren ve bu değeri hak ettiğini düşünen tüketiciler ile bir araya getirebilmek. Hayalimiz, tarım alanlarının organik tarıma yönelmesini sağlamak ve herkesin organik beslenebilme hakkına sahip olmasıdır.

Artık Biricik Lezzet'lerimizi, sizlerle paylaşıyoruz.